Alte servicii

- Asistenta pe timpul controalelor
- Asistenta privind intocmirea documentatiei pentru exercitarea cailor de atac impotriva  actelor administrativ-fiscale
- Deplasare la sediul clientului ori de cate ori este necesar
- Intocmire dosare credit
- Obtinere certificate fiscale
- Certificare situatii financiare anuale
- Acordare de asistenta in vederea organizarii departamentului financiar-contabil
- Verificari la sediul dvs. a contabilitatii intocmite de personalul dvs.
- Participarea ca cenzor si intocmirea raportului
- Transmitere informari clientilor cu privire la noi prevederi legislative  si, dupa caz, la obligatiile ce le revin conform acestor prevederi.
- Asistenta economica si IT in cazul implementarii programelor informaticeInapoi