Analiza financiara

- Analiza cash-flow-ului companiei
- Intocmire si analiza Bugetului de Venituri si Cheltuieli
- Calculul si interpretarea indicatorilor economico-financiari
- Elaborarea de rapoarte financiare la solicitarea clientilorInapoi