Salarizare

- Intocmirea statelor de plata
- Calculul impozitelor si contributiilor datorate de salariati si de angajator;
- Intocmirea si depunerea declaratiei privind contributiile sociale
- Intocmirea si depunerea anuala  a fiselor fiscale pentru angajati
- Completarea si transmitere  registrului de evidenta electronica salariati
- Intocmirea dosarelor de angajare
- Intocmire fise post
- Intocmirea actelor aditionale si deciziilor privind orice modificare in relatia cu angajatiiInapoi